Openlucht Theater Concert valt in het water.

Maar daarom niet een minder geslaagde middag.

Nadat de Scoutingband Vincentius hun gastoptreden, dat in het Openlucht Theater zou worden gehouden,  hadden geannuleerd, was vervolgens het weer dat roet in het eten gooide.

In de loop van zaterdagavond werd duidelijk dat dit evenement, dat voor de 1e keer op deze locatie gehouden zou worden, naar binnen moest worden verplaatst. Maar zo creatief als we zijn, werd het programma gewoon aangepast en verplaatst naar ons eigen gebouw. Nadat Gwen en Bert met hulp van extra handen, het gebouw gepoetst en gezellig gemaakt hadden, kon het evenement gewoon op zondag om half twee van start gaan. De opkomst was enorm. Nieuwe gezichten, vertrouwde gezichten. Ereleden, beschermheer Eric Geurts, en wethouder Cultuur Hugo Janssen, waren hierbij aanwezig. Allemaal mensen die onze vereniging een warm hart toedragen.

Het zou ook een bijzonder concert worden waarin twee leden in de spotlights stonden. Peter Daamen 40 jaar lid en Wilma Nowacki, die overigens nergens van af wist, 25 jaar bestuurslid. Voor deze gelegenheid waren twee bondsbestuursleden, H. de Jong en T. Berkers, van het districtsbestuur van de LBT naar ons toegekomen om beide jubilarissen de versierselen op te spelden.

Een middag met als laagte punt het weer, maar verder alleen maar hoogte punten. Een prachtig uitgevoerd slagwerkstuk olv Hein Timmermans, Percussion Colours.Het publiek raakte enorm enthousiast, het applaus was overweldigend. Een eerste optreden van onze jongste majorettes. Zo in de schijnwerpers, maar zo goed gedaan.

De nieuwe wedstrijdshow, die gelukkig buiten kon worden gehouden, met een deel van de majorettes.

De nieuwe stukken van Queen en Tom Jones bleken bij het publiek enorm aan te slaan.

Kortom het was een succesvolle, muzikale en gezellige middag. Maar we gaan toch in 2015 opnieuw voor een 1e Openlucht Concert.

Graag wil ik namens het bestuur, iedereen nog een keer heel hartelijke danken voor alle inbreng en moeite die zij gedaan hebben om deze middag tot een groot succes te maken.

Ellen Roberts, secretaris

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *